베트남어

Ngay cả khi bạn đăng ký với $ 365, 365.000 điểm,

phần thưởng giới thiệu do "365 Founding Club" trả cho bạn 30.000 điểm ($ 30).

Và, ngay cả khi bạn đăng ký với $ 185 hoặc 185.000 điểm,

phần thưởng giới thiệu sẽ trả cho bạn 30.000 điểm ($ 30).
-------------------------
Đối với mỗi đề xuất, bạn nhận được 30 đô la như một phần thưởng giới thiệu.
-----------------------
"Nếu bạn giới thiệu một người, bạn kiếm được 30 đô la như một khoản trợ cấp giới thiệu!"