SNS​

Use SNS on your mobile!

​emochat :

"emochat" là một chương trình dịch trò chuyện video và trò chuyện thoại trong thời gian thực. Bạn có thể nói chuyện thoải mái. Tìm kiếm trong "Cửa hàng Google Play" và cài đặt nó trên điện thoại của bạn!

ID : c37d5a4   or     

     365founding@gmail.com

Sau khi cài đặt ứng dụng, thêm bạn bè của bạn.

Bình luận kế hoạch tiếp thị

 365founding_EN 

 365founding_JP 

 365founding_KR 

 365founding_ID 

 365founding_VN 

 365founding_MY 

 365founding_CN 

 365founding_TH 

 365founding_ES 

 365founding_PT 

 365founding_FR 

 365founding_RU 

Phương thức đăng ký thành viên

 Register_EN 

 Register_JP 

 Register_KR 

 Register_ID 

 Register_VN 

 Register_MY 

 Register_CN 

 Register_TH 

 Register_ES 

 Register_FR 

 Register_PT 

 Register_RU