Create "MyEtherWallet"
Bước 1: Tạo ví của bạn

1. Truy cập trang chủ để tạo tài khoản "MyEtherWallet".     

   (https://www.myetherwallet.com/).    Chọn "Tạo ví mới".

mew_en_01.jpg
2. Chọn  "By Keystore File".
mew_en_02.jpg
3. Nhập mật khẩu để sử dụng trong "MyEtherWallet" và nhấp vào nút "Tiếp tục".
4. Lưu "keystore file".
5. Một thông báo cho bạn biết rằng ví đã được tạo thành công.
6. Tệp đã tải xuống trên máy tính của bạn đã được tải xuống dưới dạng "UTC 2019 - ?? - ?? ******".  Bạn có thể di chuyển nó đến máy tính để bàn của bạn hoặc đến một vị trí bạn chỉ định và lưu nó.
7. Bây giờ bạn có thể truy cập vào ví của mình, xem "Thông tin ví của tôi" hoặc chuyển hoặc trao đổi một đồng tiền.
** Để đăng nhập, hãy xem menu "Thêm tiền (mã thông báo)! **