Sắp đặt

1. Nguyên tắc sắp đặt

- Hệ thống: hệ thống nhị phân

- Nguyên tắc căn chỉnh: Rải rác do chính bạn đề xuất, sắp xếp từ trái sang phải.

- Tiêu chí sắp xếp: Sắp xếp theo mã, không phải theo người.

- Giá trị mã: 100.000 điểm (USD 100 $)

- Tài khoản: Mỗi người chỉ được phép sử dụng một tài khoản (nhiều tài khoản không được chấp nhận).

- Hạn chót: Hạn chót được tổ chức vào lúc nửa đêm (giờ chuẩn Singapore) vào ngày cuối cùng của mỗi tháng để tạo mã ảnh đại diện mới và duy trì mã.

- Mã hình đại diện mới: Mã hình đại diện mới được tạo từ RP tích lũy hàng tháng và được đặt ở vị trí trống gần nhất dưới người dùng.

- Duy trì mã: Tất cả các mã đều là RP tích lũy và mã được tự động duy trì vào 0:00 ngày 1 hàng tháng (tính theo Singapore).

- Trong trường hợp thiếu RP: Bạn có thể chọn ① Mua RP ② Quy đổi BP thành RP ③ Chờ đến khi RP được tích lũy.

2. Hệ thống nhị phân
ma_11.jpg
3. Ví dụ 1

Mã của người mới đăng ký được đặt bên dưới người giới thiệu theo thứ tự đăng ký bán hàng

4. Ví dụ 2

Mã mới được tạo ra mỗi tháng được đặt dưới mã chính của bản thân họ.

5. Sử dụng 365 $ (hoặc 185 $)
ma_14_365.jpg

* 15 $: phí hệ thống,

* 10 $: Phí hoạt động của nhóm trưởng, phụ cấp trung tâm

* 30 $: Phần thưởng trực tiếp (được khuyến nghị)

* 100 $: Tiền thưởng gián tiếp (được tài trợ)

 

* 180 $: Mua KEL Coin: (Nếu bạn không muốn mua tiền, bạn có thể đăng ký 185 $)

* Bắt đầu với kế hoạch $ 205 để mua sản phẩm ở các quốc gia nơi bạn không thể kinh doanh đơn giản bằng cách bán nội dung Internet!

6. Phương thức thanh toán!
ma_15_365.jpg

1. Mỗi khi một mã được đăng ký, 100.000 điểm giá trị mã được phân phối tới 5.000 điểm trong 20 cấp độ hàng đầu. (Thời gian thực)


2. 5.000 điểm được trả cho mỗi mã sẽ được chia thành 500 điểm cho điểm mua sắm và đăng ký (RP), 500 điểm cho phần thưởng phù hợp và 4.000 điểm cho điểm thưởng (BP).