Virus Killer.   Sterilization Air Purifier !!
(Giết vi rút. Máy lọc không khí khử trùng !!)
Khử trùng tất cả vi rút, bao gồm cả coronavirus, trong tất cả các không gian tôi sống (văn phòng, quán cà phê, trung tâm mua sắm, nhà hàng, nhà máy, bệnh viện, trang trại, trang trại gia cầm, trang trại, phòng ngủ, phòng khách, nội thất ô tô, v.v.)! Không phải lo lắng về virus đột biến!

Virus coronavirus, trôi nổi trên bề mặt của vật thể dưới dạng bình xịt trong không khí tới 28 ngày, tồn tại đến 16 giờ và lây nhiễm, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chết trong không gian nơi " Virus Killer "đã được cài đặt!

Company Introduction

Certification documents

Sale Items